bgu
Slide background

Super Flexible Layout Builder

Tons of Elements

Real Drag and Drop

Fullscreen Option

Undo/Redo functionallity

Mateusz Magnus – Adwokat

Aequitas sequitur legem – słuszność idzie za prawem

Zakres usług

Kancelaria adwokacka Mateusz Magnus świadczy usługi dla osób indywidualnych i firm, również w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Zapewnia kompleksową obsługę i bieżące doradztwo, w którego skład wchodzą m. in.: udzielanie porad prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Specjalizuje się w:

 • Prawie cywilnym

  reprezentując klienta w sprawach sądowych o zapłatę (w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki), ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia i dział spadku, podziału wspólnego majątku, stwierdzenia zasiedzenia oraz z zakresu prawa sąsiedzkiego (zakłócenie spokojnego korzystania z nieruchomości). Przygotowuje i opiniuje projekty umów, doradza w toku negocjacji oraz podczas zawierania umów, sporządza opinie prawne

 • Prawie karnym

  broniąc podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym/oskarżonego przed sądem, reprezentując skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentując osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, reprezentując klientów w sprawach karnych gospodarczych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek kapitałowych

 • Prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

  przygotowując i opiniując projekty umów o pracę, reprezentując pracowników oraz pracodawców w sprawach roszczeń pracowniczych, doradzając pracownikom zwolnionym z pracy, poddawanym mobbingowi i dyskryminowanym w miejscu pracy, tym których dobra osobiste zostały naruszone.

 • Prawie gospodarczym oraz obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw

  kompleksowo obsługując działalności gospodarcze poprzez bieżące doradztwo prawne, przygotowanie projektów umów, reprezentację podczas negocjacji z kontrahentami, jak również w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej.

 • Prawie i postępowaniu administracyjnym

  świadcząc pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach dotyczących ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowań, jak również reprezentując w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi.

O mnie

Lepiej zapobiegać niż szukać pomocy wtedy, gdy jest na nią za późno. Nazywam się Mateusz Magnus. Być adwokatem to moja największa życiowa misja, jak również pasja, w której się zatracam, chcąc dać ludziom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w trudnych chwilach.

Służę zdobytą wiedzą i doświadczeniem, realnie oceniając sytuację, w której znajduje się Klient, proponuję rozwiązania skrojone na miarę. Zawsze staram się z uwagą wysłuchać i przedstawić istniejące możliwości bez zawiłości, unikając trudnego, służbowego języka, gdyż wiem ile znaczy dobry, pogodny kontakt i zrozumiałe przedstawienie faktów.

Aktualności

enfoldwplk